Валентина Ивановна Максакова – канд. пед. наук, г. Москва